ताज्या घडामोडी

नवी मुंबईतील मुद्रांक ( stamp paper)जातात मुंबई उपनगरात विक्रीला नवी मुंबईतील परवानगी असलेले मुद्रांक( stamp paper) जातात मुंबई उपनगर चेंबूर मध्ये विक्रीला

नवी मुंबई प्रतिनिधी: सुबोध सावंत

नवी मुंबई: श्री. संजय जाधव मुद्रांक विक्रेता वाशी मुद्रांक क्रमांक: 1201020 असून यांना रीतसर परवाना दिला आहे परंतु याचा लाभ घेणे लोकांना किंवा
नागरिकाना मिळावा परंतु असं होताना दिसून येत नाही कोणत्या हि नागरिकांना जर मुद्रांक विकत घ्यायचा असेल तर त्या नागरिकाला अटी घातल्या जातात मुद्रांक विक्रेता संजय जाधव यांच्याकडून सांगितले जाते जर एखाद्या व्यक्तीला 100रु. चा मुद्रांकाची गरज असेल तर तो व्यक्ती 500रु. चा मुद्रांक विकत घेईल. मुद्रांक विक्रेता यांच्याकडून जबरदस्ती केली जाते. याच जबरदस्तीमुळे सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी ठाणे यांचे कार्यालय दि.22/8/2022 रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली. त्या अनुषंगाने या तक्रारीवर दखल घेऊन सह जिल्हा निबंधक वर्ग -2,ठाणे( शहर ) यांनी सह दुय्यम निबंधक ठाणे क्र. 3 यांना तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. व मुद्रांक विक्रांता श्री संजय जाधव यांची चौकशी तपासणी करून सविस्तर अहवाल विना विलंब सादर करावा असे सांगण्यात आलेले आहे पत्राद्वारे

Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!