ताज्या घडामोडी

अवैधरीत्या गौणखनिज वाहतुक करणाऱ्या जप्त वाहनांची लिलाव द्वारे विक्री*

*अवैधरीत्या गौणखनिज वाहतुक करणाऱ्या जप्त वाहनांची लिलाव द्वारे विक्री*

नाशिक दि. 17 फेब्रुवारी, 2021
निफाड तालुक्यात गोदावरी, कादवा नदीपात्रातून व इतर ठिकाणी अवैधरीत्या गौणखनिजांचे उत्खनन करून वाहतुक करतांना दंडात्मक कार्यवाहीनुसार सायखेडा,निफाड,लासलगाव, पिंपळगाव व ओझर पोलीस स्टेशन आवारात जप्त केलेल्या वाहनांची लिलावाद्वारे विक्री करण्यात येत आहे. जास्तीत जास्त इच्छुक व्यक्ती अथवा संस्थांनी लिलावात सहभागी होण्याचे आवाहन तहसिलदार, निफाड शरद घोरपडे यांनी शासकीय प्रसिध्दीपत्रकान्वये केले आहे.

प्रसिध्दीपत्रकात नमूद केल्यानुसार,नदीपात्रातून अवैधरित्या गौणखनिजांचे उत्खनन करून वाहतुक करणाऱ्या वाहनमालकांविरूध्द दंडात्मक कार्यवाही करण्यात आली आहे. ज्या वाहनमालकांनी दंडात्मक कार्यवाहीच्या आदेशातील रक्कम शासनास जमा न केल्यामुळे, अशा प्रकारच्या जप्त केलेल्या वाहनांची लिलावाद्वारे विक्री करून कार्यवाहीतील रक्कम वसूल केली जाणार आहे.

त्यानुसार 02 मार्च 2021 रोजी सायखेडा पोलीस स्टेशन येथे जप्त केलेल्या वाहनांचा लिलाव सकाळी 11.00 ते दुपारी 1.00 वाजेपर्यत, निफाड पोलीस स्टेशन येथे जप्त केलल्या वाहनांचा लिलाव दुपारी 2.00 ते 5.00 यावेळेत करण्यात येणार आहे. 03 मार्च 2021 रोजी लासलगाव पोलीस स्टेशन येथे जप्त वाहनांचा लिलाव सकाळी 10.00 ते दुपारी 12.00 वाजेपर्यत, पिंपळगाव पोलीस स्टेशन येथील जप्त वाहनांचा लिलाव दुपारी 1.00 ते दुपारी 2.00 वाजेपर्यत व ओझर पेालीस स्टेशन येथील जप्त वाहनांचा लिलाव दुपारी 3.00 ते 4.00 यावेळेत होणार आहे. लिलावातील अटी व शर्ती, लिलावात असलेली वाहने व लिलाव हातची किंमत याबाबतच्या माहितीसाठी तहसिलदार निफाड यांचेशी संपर्क साधावा असे आवाहन शरद घोरपडे यांनी केले आहे.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
सर्व हक्क मुख्य संपादक यांचे कडे असून त्यांच्या परवानगी शिवाय काहीही कॉपी करू नाही.
Close
Close