क्राईम

सुप्रीम कॉलनी जळगाव चोरी चे 2 आरोपी अटक

दिनांक 20/04/2023 रोजी रात्री 10:00 वा. ते दिनांक 21/04/2023 रोजी 05:00 वा. च्या दरम्यान मन्नत बंगल्याच्या मागे, जकारीया नगर, सुप्रीम कॉलनी, जळगाव येथे असलेल्या फिर्यादी मोहम्मद अवेस अब्दुल सत्तार, वय 23 वर्ष, धंदा शिक्षण, रा. मन्नत बंगल्याच्या मागे, जकारीया नगर, सुप्रीम कॉलनी, जळगाव हे त्यांचे आजीचे निधन झाल्याने घराला कुलुप लावुन त्यांचे मामा कडे गेलेले असतांना कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने फिर्यादी यांचे घराचा कडी कोंडा तोडुन आत प्रवेश करुन घरात असलेल्या लोखंडी कपाटाच्या तिजोरीतून एकुण 1.92.000/- रु किमतीचे सोन्या चांदीचे दागीने व रोख रक्कम असा ऐवज चोरुन नेवून आमच्या घरात घरफोडी केली होती. सदर बाबतीत फिर्यादी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन दिनांक 21/04/2023 रोजी एम.आय.डी.सी. पो.स्टे. येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सदर गुन्हयाचे तपासात गुन्हयातील अज्ञात आरोपीताचा व गेल्या मालाचा शोध घेत असतांना मा. पोलीस निरीक्षक श्री. जयपाल हिरे सो यांना गुप्त बातमी मिळाली कि. सदरची चोरी ही रेकॉर्डवरील गुन्हेगार मोहसीन खान नूर खान, रा. गेंदालाल मिल, जळगाव याने त्याचे साथीदारांसह केली आहे. त्यावरून लागलीच मोहसीन खान नूर खान यास गेंदालाल मिल येथून ताब्यात घेवून त्यास विचारपुस करता त्याने गुन्हा केल्याचे कबुल केले असुन सदरची चोरी ही त्याने तसेच ईस्माईल उर्फ राजु शेख शब्बीर, वय 46 वर्ष, रा. साहील किराणा मागे, गणेशपुरी, मास्टर कॉलनी, मेहरुण, जळगाव व एक विधीसंघर्ष बालक अशांनी केल्याचे सांगीतल्याने लागलीच वर दोन्ही आरोपींना अटक केली होती व व अल्पवयीन बालकास ताब्यात घेतली होती नमुद आरोपीतांना अटक केली होती. त्यांचे ताब्यातून 95,000/- रु किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. आज रोजी सदर आरोपीतांना गुन्हयातील उर्वरीत मुद्देमाल हस्तगत करणे असल्याने पोलीस कस्टडी रिमांड प्राप्त करणे कामी मा. न्यायाधिश जे. एस. केळकर मॅडम यांचे न्यायालयात हजर केले असता मा. न्यायालयाने अटक आरोपीतांची दिनांक 26/04/2023 रोजी पावेतो पोलीस कस्टडी रिमांड दिली आहे. सरकार पक्षातर्फे अॅड. स्वाती निकम मॅडम यांनी कामकाज पाहीले आहे.

सदरची कारवाई ही मा. पोलीस निरीक्षक श्री. जयपाल हिरे सो. यांचे मार्गदर्शनाखाली स.फौ. अतुल वंजारी, पो.हे.कॉ. गणेश शिरसाळे, पो.ना. इम्रान सैय्यद, सुधीर सावळे, सचिन पाटील, योगेश बारी, मुदस्सर काझी, साईनाथ मुंढे अशांनी केली आहे.

Share

Chief Editor Kazi Salim Allauddin 9850140788 येवलाco Chif Editor DR. Bharat Devalekar Sarkar Mumbai +919004737999

आमचे आपल्या साठी अमुल्य प्रकाश poicetimes.co.in

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!