ताज्या घडामोडी

अहमदनगर-मनमाड रस्ता दुरुस्तीच्या अनुषंगाने विळद बायपास चौक ते पुणतांचा फाटा दरम्यानचे अवजड वाहतुक मार्गात बदल करण्यात येणार

 

अहमदनगर-मनमाड रस्ता दुरुस्तीच्या अनुषंगाने विळद बायपास चौक ते पुणतांचा फाटा दरम्यानचे अवजड वाहतुक मार्गात बदल करण्यात येणार

अहमदनगर – भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार, अहमदनगर यांनी अहमदनगर मनमाड महामार्गावरील विळद बायपास चौक ते पुणतांबा फाटा दरम्यानची अवजड वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविणेबाबत विनंती केलेली आहे. विद बायपास चौक ते पुणतांबा या मार्गावर प्रचंड प्रमाणात अवजड वाहतुक सुरु असल्यामुळे दुरुस्तीच्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय येवून वाहतुक कोंडी होत आहे. सध्या पावसाळा सुरु असुन दुरुस्ती केलेल्या रस्त्यावरून अवजड वाहने लगेच जात असल्यामुळे पुन्हा रस्ता खराब होत आहे. त्याचप्रमाणे अवजड वाहनांमुळे अपघात होवून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण हो नये या दृष्टीने अहमदनगर मनमाड या महामार्गावरील विळद घाट ते पुणतांचा फाटा पावेतो अवजड वाहतुकीमध्ये दि.

१५/१०/२०२२ रोजी ००.०५ वा. ते दि. ३०/१०/२०२२ रोजी २४.०० वा. पावेतो खालील प्रमाणे बदल करण्याचे नियोजित आहे. १) अहमदनगर पुणे सोलापुरकडुन मनमाड कडे जाणारे सर्व प्रकारचे अवजड वाहतुकीस विळद बायपास चौक येथून मनमाड कडे जाण्यास प्रतिबंध करण्यात येत असुन त्यांना खालील पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा.

1) कल्याण बायपास चौक- अहमदनगर कल्याण महामार्गावरून आळेफाटा- संगमनेर मार्ग नाशिक कडे किंवा ii) विळद घाट दूध डेअरी चौक शेंडी बायपास अहमदनगर औरंगाबाद महामागांवरुन कायगाव – गंगापुर बैजापुर येवला

२) शनि शिंगणापुर/सोनई रोडवरून वरून मनमाड (राहुरी) कडे येणारे सर्व प्रकारचे अवजड वाहतुकीकरीता राहुरीकडे येण्यास प्रतिबंध करण्यात येत असून सदर मार्गावरील वाहतुक अहमदनगर- औरंगाबाद महामार्गावरून इच्छित स्थळी जातील. ३) मनमाड- येवला – शिर्डी कडून अहमदनगर मार्गे मुंबई कल्याणकडे जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अवजड वाहतुकीस पुणतांचा फाटा येथून अहमदनगरकडे येण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे. सदर रोडवरील सर्व प्रकारची अवजड वाहतुक पुणतांबा फाटा येथून चंदे कासार संगमनेर आळेफाटा मार्ग ४) मनमाड – येवला कडुन अहमदनगर / सोलापुर / बीड कडे येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अवजड वाहतुकीस पुणतांबा फाटा

येथून अहमदनगरकडे येण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे. सदर रोडवरील सर्व प्रकारची अवजड वाहतुक पुणतांबा फाटा बंधन, वैजापुर- गंगापुर- कायगाव – प्रवरासंगम – शेंडी बायपास विळद घाट केडगाव बायपास मार्ग ५) लोणी / वर / श्रीरामपुरकडे येणारी सर्व प्रकारची अवजड वाहतुक बाभळेश्वर- श्रीरामपुर – – टाकळीमान नेवासा मार्ग- अहमदनगर

प्रस्तुत आदेश बस, अत्यावश्यक मालाची वाहतुक करणारी वाहने, रस्ता दुरुस्तीकरीता आवश्यक वाहने व स्थानिक शासनाकडुन अत्यावश्यक कारणांसाठी परवानगी दिलेल्या वाहनांना लागू राहणार नाही.

उपरोक्त प्रमाणे अवजड वाहतुक वळविण्यात येणार असुन याबाबत नागरीकांच्या काही हरकती असल्यास शहर वाहतुक शाखा, अहमदनगर या कार्यालयात समक्ष येवून किंवा Email pi.tfccity. anr@mahapolice.gov.in वर दि. १४/१०/२०२२ रोजी १७.०० वा. पावेतो कळविणेबाबत मा. पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी अवाहन केले आहे.

Share

Chief Editor Kazi Salim Allauddin 9850140788 येवलाco Chif Editor DR..AFAZAL Devalekar Sarkar Mumbai +919004737999

आमचे आपल्या साठी अमुल्य प्रकाश poicetimes.co.in

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!