ताज्या घडामोडी

अपहरण झालेल्या दोन्ही मुलीनां शिरुर पुणे येथुन सुटका करुन घेतले ताब्यात जिल्हापेठ पोलीसांची मोठी कामगीरी

अपहरण झालेल्या दोन्ही मुलीनां शिरुर पुणे येथुन सुटका करुन घेतले ताब्यात जिल्हापेठ पोलीसांची मोठी कामगीरी

जळगाव प्रतिनिधी शाहिद खान

जिल्हापेठ पोलीस स्टेशन CCTNS CR 542/2022 भा.द.वि क 363 अन्वये असा दाखल झाला असुन सदर गुन्ह्यातील फिर्यादी नामे अशोक शहादु सोनवणे वय 62 व्यवसाय शेती रा नांद्रा बु ता. जि. जळगांव यांनी त्यांचे लहान भाउ यांच्या दोन्ही मुली कोणीतरी आरोपीने फिर्यादी लहान भाउ दत्तु सोनवणे यांचे रखवालीतुन दोन्ही मुंलीना पळवुन नेले होते बाबत जिल्हापेठ पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल होता त्यावरुन जिल्हापेठ पोलीस स्टेशनचे पोहेकाँ /2534 सलीम तडवी व पोकाँ/936 रविन्द्र साबळे यांना माहीती मिळाली की , त्यांना पळवुन नेणारे दोन्ही संशयीत मुले हे शिरुर जि. पुणे येथे असल्याची माहीती गुप्त बातमीदांर व तांत्रीक पुरव्याचे आधारे मिळुन आल्याने त्यांनी लागलीच सदरची माहीती मा.ASP कुमार चितां सो व मा. पोलीस निरीक्षक अरुन धनवडे यांचे मार्गदर्शनाखाली तपास पथक तयार करुन गुन्ह्याचे तपास अधिकारी स.पो.नि राजेन्द्र पवार तसेच पोहेकाँ/ सलीम तडवी, पोकाँ/ रविद्रं साबळे अशांनी दोन संशयीत नामे 1) जयेश देविदास सोनवणे 2) हितेश रामचंद्र शिरसाठ दो.रा बांभोरी ता.जि.जळगांव अशांना मुंलीसह शिरुर जि. पुणेे येथुन मुंलीसह ताब्यात घेतले तर त्यानां मदत करणारा नामे विवेक सुनिल नन्नवरे रा बांभोरी ता.जि.जळगांव यास पो.उप.नि गणेश देशमुख व गुन्हे शोध पथकातील पोहेकाँ/ गणेश पाटील ,पोना/जुबेर तडवी,पोकाँ/ अमितकुमार मराठे पोकाँ/ समाधान पाटील यांनी सापळा रचुन बांभोरी ता.जि जळगांव येथुन ताब्यात घेतले आहे गुन्ह्याचा पुढील तपास स.पो.नि राजेद्र पवार हे करीत आहेत.

Share

Chief Editor Kazi Salim Allauddin 9850140788 येवलाco Chif Editor DR..AFAZAL Devalekar Sarkar Mumbai +919004737999

आमचे आपल्या साठी अमुल्य प्रकाश poicetimes.co.in

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!