आपला जिल्हाताज्या घडामोडी
Trending

चावडी वाचन सप्ताहाद्वारे खातेदारांना चुकलेला सातबारा दुरुस्तीची संधी*

     जाहिर आवाहन

*चावडी वाचन सप्ताहाद्वारे खातेदारांना चुकलेला सातबारा दुरुस्तीची संधी*

मा. विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या आदेशानुसार तसेच मा. उपविभागीय अधिकारी साहेब येवला आणि मा. तहसीलदार साहेब येवला यांच्या मार्गदर्शनाने येवला तालुक्यातील संगणकीय सातबाराचे चावडी वाचन आयोजित करण्यात आलेले आहे. दिनांक 27/6/2021 रोजी वडगाव बल्हे, बल्हेगाव व मातुलठाण या गावांचे सातबारा वाचन होणार असून गावातील सर्व खातेदारांनी आपले सातबारे बरोबर आहेत का याची खात्री करून घ्यावी. तसेच सातबारा मध्ये कोणतीही चूक असल्यास अथवा दुरुस्ती असल्यास लेखी अर्जाद्वारे कळवावे.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
सर्व हक्क मुख्य संपादक यांचे कडे असून त्यांच्या परवानगी शिवाय काहीही कॉपी करू नाही.
Close
Close